WARNTECh sb

Warntech SB utvikler et produkt som baserer seg på mobil, passiv overvåkning av livbøyer. Dette gjennomføres ved bruk av ny, kommende teknologi (NB-IoT). Vårt produkt bidrar til reduksjon av drukningsulykker, og raskere varsling til nødetater ved reell bruk av livbøyen. Systemet bidrar også til reduksjon av sabotasje og hærverk på livbøyene, som er et stort problem per idag. Produktet har stort brukspotensiale, og kan enkelt videreføres til flere bruksområder.

Institusjon:

Fylke:

Daglig leder:

Tlf:

Epost:

Veileder:

Høgskolen i Østfold

Østfold

Martin Nerby

91615629

martin.nerby@live.com

Sissel Larsen