viridis foods sb

Viridis Foods SB er en urban produsent av urter og grønnsaker. Vi skal tilby en billigere, mer miljøvennlig og mer plassbesparende måte og produsere maten på. Vi vil bidra med å redusere utslipp i form av klimagasser fra transport av jordbruksvarer.

Institusjon:

Fylke:

Daglig leder:

Tlf:

Epost:

Veileder:

Høyskolen Kristiania - avd. Bergen

Hordaland

Peik Vikøren

93489161

peik.vikoren@gmail.com

David Coates