TRANcedo sb

Samkjøringstjenesten, Trancedo, tilrettelegger for rimeligere, mer fleksible og miljøvennlige reiser. Vi utnytter ubrukt setekapasitet, og gir gevinst til deg som sjåfør og passasjer. Tjenesten er lovlig og revolusjonerer synet på persontransport.

Institusjon:

Fylke:

Daglig leder:

Tlf:

Epost:

Veileder:

Høgskolen i Østfold

Østfold

Johann Vårvik

41761812

johannvaarvik@hotmail.com

Sissel Larsen