Søskenspekteret sb

Søskenspekteret SB tilbyr et metodisk forebyggende tilbud rettet mot mindreårige som har søsken med autismespekterforstyrrelser. Vår visjon er å forebygge mental uhelse hos denne målgruppen.Våre betalende kunder er kommuner som kan kjøpe opp plasser

Institusjon:

Fylke:

Daglig leder:

Tlf:

Epost:

Veileder:

Universitetet i Sørøst-Norge

Telemark

Line Marielle Hoff

94128687

line.marielle@gmail.com

Nils-Petter Karlsson