reisekompis sb

Reisekompis er en nettside som skal koble mennesker sammen, ut ifra felles ønsker og formålet med reisen. Kunden trenger kun å opprette en profil, og detaljert fylle ut ønskene for reisen. Reisekompis filtrerer så ut potensielle matcher for kundene.

Institusjon:

Fylke:

Daglig leder:

Tlf:

Epost:

Veileder:

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Oppland

Vårin Eggen

41356595

ve-1996@hotmail.no

Andreas Sjøvoll