MEDISIN-SJEKK sb

Medisin-Sjekk øker pasientsikkerheten på sykehus, hjemmetjeneste og andre institusjoner med medisindistribusjon direkte til forbrukene, ved elektronisk dobbeltkontroll av legemidler. Vi sparer tid og penger samt redder liv.

Institusjon:

Fylke:

Daglig leder:

Tlf:

Epost:

Veileder:

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Oppland

Celina Brendløkken

41356072

celinalinstow@hotmail.com

Andreas Sjøvoll