licit sb

Licit SB skal skape en digitalisert plattform for tilgodelapper og gavekort som skal gjøre håndteringen av slike verdipapir mer brukervennlig.

Institusjon:

Fylke:

Daglig leder:

Tlf:

Epost:

Veileder:

OsloMet

Oslo

Marie Eskeland Børtveit

47833741

marieeskeland@gmail.com

Truls Liland