EasyZeek sb

EasyZeek utvikler og produserer verktøy som gjør arbeidshverdagen til håndverkere enklere og dermed mer effektiv. Søkeverktøyet til EasyZeek eliminerer feilskjær ved hulltaking i vegger og tak.

Institusjon:

Fylke:

Daglig leder:

Tlf:

Epost:

Veileder:

Universitetet i Sørøst-Norge

Telemark

Pål Magnus Hannisdal

93452908

paal.hannisdal@easyzeeksb.no

Terje Bergerud