drop-by Norge sb

DropBy er en brukervennlig og digitalt matching tjeneste som kobler skoleelever med mentorer, som tilbyr en enkel måte å få hjelp på. Med DropBy er det like enkelt å bli koblet med en mentor, som der er å «Svipe» til høyere på Tinder.

Institusjon:

Fylke:

Daglig leder:

Tlf:

Epost:

Veileder:

Høgskolen i Østfold

Østfold

Lorenzo Ruscelli

94128302

laruscel@hiof.no

Sissel Larsen