biorest sb

Biorest SB består av tre innovative og miljøbevisste studenter tilhørende NTNU Ålesund. Vi fokuserer på bærekraftig utvinning av marine restråstoffer, og ønsker å inspirere til mer utnyttelse av de mange verdier som finnes i matavfall og restråstoff.

Institusjon:

Fylke:

Daglig leder:

Tlf:

Epost:

Veileder:

NTNU Ålesund

Møre og Romsdal

Sandra Helen Klauset Pedersen

98109859

sandraped94@gmail.com

Bjørn Magne Hatlø